Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "đặt câu hỏi"

Slide Kỹ năng đặt câu hỏi

Thể loại: Kỹ năng giao tiếp
Thông qua Slide Kỹ năng đặt câu hỏi, bạn có thể hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của việc đặt câu hỏi, các loại câu...
Ngày upload: 10-05-2014

Làm thế nào để đặt câu hỏi thông minh

Thể loại: Kỹ năng giao tiếp
Một câu hỏi rõ ràng, không ỷ lại, thực sự cầu thị khiến cho câu trả lời nhận được mau chóng, xác đáng. Khiến người trả lời cảm...
Ngày upload: 02-03-2014