Đăng nhập   |   Đăng ký

7 bài viết cho "đề cương"

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Phần I: Lý luận chung về nhà nước Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò...
Ngày upload: 28-04-2014

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Thể loại: Đề thi
Đây là đáp án đề thi môn cơ sở văn hóa năm 2013. tài liệu này rất hữu ích cho các bạn tham khảo để ôn tập...
Ngày upload: 22-04-2014

câu hỏi trắc nghiệm kiến thức windows

Thể loại: Tin học căn bản
Đây là đáp án đề thi môn cơ sở văn hóa năm 2013. tài liệu này rất hữu ích cho các bạn tham khảo để ôn tập...
Ngày upload: 02-03-2014

Đề cương ôn tập môn Lịch sử văn minh thế giới

Thể loại: Xã hội học
Đề cương ôn tập LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
Mục tiêu của tài liệu: -Ôn thi hết môn Lịch sử văn minh thế giới -Thi đầu vào văn bằng 2 ở...
Ngày upload: 23-12-2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢN CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ...

Ngày upload: 21-12-2013

Đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thể loại: Triết học Mác - Lênin

Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ...

Ngày upload: 04-12-2013