Đăng nhập   |   Đăng ký

112 bài viết cho "đề tài"

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng...
Ngày upload: 04-11-2014

Dân số - Lao Động - Việc Làm ở Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam. Đô thị hóa...
Ngày upload: 03-11-2014

Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bất kỳ nền sản xuất xã hội nào thì phân phối cũng là khâu không thể thiếu. Nếu có...
Ngày upload: 03-11-2014

thiết kế dây truyền sản xuất sữa tươi thanh trùng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong những năm gần đây, ngành công nghệ  chế  biến sữa của Việt Nam ngày phát triển. Với công nghệ hiện...
Ngày upload: 02-11-2014

Bộ sưu tập luật thanh toán quốc tế đầy đủ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong những năm gần đây, ngành công nghệ  chế  biến sữa của Việt Nam ngày phát triển. Với công nghệ hiện...
Ngày upload: 30-10-2014

Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở Công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mời các bạn tham khảo Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở Công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ...
Ngày upload: 30-10-2014

Thuế GTGT và việc thực hiện Luật thuế GTGT ở công ty TNHH Mai Anh

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoảng giá trị...
Ngày upload: 30-10-2014

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập trong phân tích lý hóa

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để đáp ứng yêu cầu con người - nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công...
Ngày upload: 17-10-2014

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê – Công ty TNHH Hồ Phượng tại huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, công suất 400m3/ngày đêm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến cà phê thì các vấn đề về môi trường của ngành công...
Ngày upload: 27-09-2014

Phân tích tình hình xuất khẩu thuỷ sản của công ty CPXNK thuỷ sản Nam Hà Tĩn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà Nước đặt ra, thương mại quốc tế...
Ngày upload: 07-08-2014

Đồ án : Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình scala, xây dựng website chia sẻ ảnh trực tuyến

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Scala là tên viết tắt của Scalable Language (Ngôn ngữ có khả năng mở rộng). Được phát triển dựa trên những nhu cầu sử dụng các...
Ngày upload: 23-07-2014

Luận Văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH MÀU

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trong một vài thập kỷ gần đây, xử lý ảnh tuy là một...
Ngày upload: 19-03-2014

Luận Văn : NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM ĐƯỜNG ĐI

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Với có sở dữ liệu suy diễn thì nó gồm các sự kiện (lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu) và các luật sẽ cho chúng ta các câu...
Ngày upload: 19-03-2014

Luận Văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CRBT TRONG MẠNG VIỄN THÔNG

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Phần mở đầu giới thiệu chung về thị trường phát triển dịch vụ CRBT cũng như dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông ở Việt Nam. Nêu...
Ngày upload: 19-03-2014

Đề tài lập trình thiết bị di động trên J2ME

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài là “Lập trình thiết bị di động trên J2ME” và viết một số ứng dụng đơn giản nhằm khai thác các tính năng của...
Ngày upload: 18-03-2014

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động Mobile Banking

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Đề tài là “Lập trình thiết bị di động trên J2ME” và viết một số ứng dụng đơn giản nhằm khai thác các tính năng của...
Ngày upload: 18-03-2014

LUẬN VĂN : ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Trên thế giới, đã có một số nghiên cứu ứng dụng mạng nơron trong bài toán lập lộ trình cho robot. Tuy nhiên, lĩnh vực...
Ngày upload: 17-03-2014

Xây dựng phần mền hướng đối tượng

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Phần mềm này cài đặt vào máy tính của thủ thư và các máy tính cho độc giả sử dụng.
Thủ thư : có quyền...
Ngày upload: 13-03-2014

Luận văn tốt nghiệp: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia V5

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Phần mềm CATIA là hệ thống CAD/CAM/CAE 3D hoàn chỉnh và mạnh mẽ nhất hiện nay, do hãng Dassault Systems phát triển, phiên bản mới nhất...
Ngày upload: 07-03-2014

Luận văn tốt nghiệp: Khai thác dữ liệu hồ sơ nhân sự hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quản lý thông tin cán bộ, phát hiện những thông tin tiềm ẩn hỗ trợ công tác quản lý nguồn nhân lực không chỉ...
Ngày upload: 07-03-2014