Đăng nhập   |   Đăng ký

167 bài viết cho "đề thi"

Đề thi và đáp án: Công nghệ chế biến thịt

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Hóa học và thực phẩm ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: CÔNG NGHỆ...
Ngày upload: 28-08-2015

Đề thi tốt nghiệp CĐN: Quản trị khách sạn

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên Cao đẳng Nghề 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ...
Ngày upload: 26-08-2015

Đề thi tốt nghiệp CĐN: Kỹ thuật chế biến món ăn

Thể loại: Ẩm thực
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ...
Ngày upload: 18-08-2015

Đề thi tốt nghiệp CĐN: Quản trị nhà hàng

Thể loại: Ẩm thực
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 18-08-2015

Đề thi Tiếng anh 3 có đáp án

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 07-08-2015

Đề thi Tiếng anh 1

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 07-08-2015

Hệ thống thông tin quản lý

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 07-08-2015

KỸ THUẬT SỐ

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

VẬT LÝ 2 có đáp án

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi và đáp án môn Vật liệu thời trang

Thể loại: Khoa học vật liệu
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi môn Vật lý A2

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi môn Vật lý A3

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi và đáp án môn Lịch Sử Mỹ Thuật

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi Môn Vật Lý 2

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi và đáp án môn Công nghệ CAD ngành may

Thể loại: Tự động hoá
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi Vật liệu học (Mã đề A)

Thể loại: Khoa học vật liệu
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi môn Vật liệu học (Mã đề B)

Thể loại: Khoa học vật liệu
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Nguyên lý - Chi tiết máy có đáp án HK2 2014-2015

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi Nguyên lý - Chi tiết máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi môn Luật tố tụng hình sự

Thể loại: Luật hình sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Nhà hàng 02 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN)...
Ngày upload: 31-07-2015