Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "đề thi tham khảo"

Đề thi môn Chi tiết máy 01/2013 - kèm đáp án

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 30-06-2014

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETING

Thể loại: Đề thi
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 04-03-2014

Đề thi công chức

Thể loại: Đề thi
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 04-03-2014

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thể loại: Đề thi
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 03-03-2014

Đề thì môn lập trình hướng đối tượng 1

Thể loại: Đề thi
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 28-02-2014

Đề thi giữa kỳ môn lập trình hướng đối tường

Thể loại: Đề thi
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 28-02-2014

Bài tập lý thuyết tài chính - tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 24-01-2014

Đề thi tham khảo môn HỆ THỐNG THÔNG TIN

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Môn: Chi tiết máy kèm theo lời giải và đáp án dành cho sinh viên các trường thuộc ngành cơ khí - chế tạo...
Ngày upload: 05-01-2014