Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "định giá"

Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Tham khảo: Bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản Nội dung chính của bài giảng Tổng quan về định giá bất động sản trình bày...
Ngày upload: 17-04-2014

GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Giáo trình Định giá tài sản trình bày những vấn đề, kiến thức liên quan đến việc định giá tài sản trong doanh nghiệp,...
Ngày upload: 12-04-2014

Bồi dưỡng kiến thức Định giá Bất động sản - Kiến thức định giá

Thể loại: Thiết kế xây dựng
Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản; quy trình và phương pháp đánh giá; căn cứ định...
Ngày upload: 01-03-2014