Đăng nhập   |   Đăng ký

7 bài viết cho "đồ họa"

Photoshop

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tin học ứng dụng 03 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: PHOTOSHOP (năm 2013) của...
Ngày upload: 12-10-2015

Nguyên lý đồ họa

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 04 ĐỀ THI MÔN: NGUYÊN LÝ ĐỒ HỌA (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 12-10-2015

giáo trình thư viện đồ họa Glut trong C++

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 04 ĐỀ THI MÔN: NGUYÊN LÝ ĐỒ HỌA (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 11-03-2014

Slide Llập trình GDI+

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Tài liệu trình bày về lập trình GDI+ (Graphic Design Interface) của đại học UIT. Hướng dẫn đầy đủ các kỹ thuật vẽ đồ họa trên Windows...
Ngày upload: 26-02-2014

Kỹ thuật đồ họa bắng lập trình

Thể loại: Thể loại khác

Đồ họa máy tính được ra đời bởi sựkết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát triển bởi...

Ngày upload: 18-12-2013

Giáo trình Corel Draw toàn tập

Thể loại: Thể loại khác

Đồ họa máy tính được ra đời bởi sựkết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát triển bởi...

Ngày upload: 17-12-2013

Lập trình XNA

Thể loại: Đồ họa ứng dụng

Đồ họa máy tính được ra đời bởi sựkết hợp của 2 lĩnh vực thông tin và truyền hình. Đầu tiên kỹ thuật đồ họa được phát triển bởi...

Ngày upload: 13-12-2013