Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "động học"

Bài giảng CLT phần Động Học - Trường DHBK HCM

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
- Động học là một phần của cơ học lý thuyết nhằm khảo sát các quy luật của vật rắn trong không gian theo thời gian mà không quan...
Ngày upload: 27-05-2014