Đăng nhập   |   Đăng ký

48 bài viết cho "điện tử"

Kỹ thuật số (SL_BG)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Bài giảng: KỸ THUẬT SỐ cung cấp cho sinh viên ngành Điện tử những kiến thức sau: Một số khái niệm mở đầu; Hệ thống số; Các cổng logic và...
Ngày upload: 05-11-2015

Báo cáo bài tập lớn: VOR

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Báo cáo bài tập lớn: VOR được nhóm tác giả trình bày thành 5 nội dung: Vị trí đài VOR; Thông tin...
Ngày upload: 05-11-2015

Cơ sở đo lường điện tử (Học viện CNBCVT)

Thể loại: Điện - Điện tử
Slide bài giảng: CƠ SỞ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gồm có 9 chương: - Chương 1: Giới thiệu chung về đo lường điện...
Ngày upload: 05-11-2015

Đề thi & đáp án: Vi xử lý

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: VI XỬ LÝ - năm 2012 của Trường Đại...
Ngày upload: 27-10-2015

Đề thi: Kỹ thuật đo lường

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 03 ĐỀ THI: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG (năm 2011) của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái...
Ngày upload: 25-10-2015

Robot và điều khiển chuyển động

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: ROBOT VÀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG - năm 2010 của...
Ngày upload: 22-10-2015

Ngân hàng đề thi: Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử NGÂN HÀNG ĐỀ THI: LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ SIÊU CAO TẦN của Học...
Ngày upload: 12-10-2015

Đề thi: Thiết kế mạch điện tử

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 04 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ (Khóa 2011-2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 12-10-2015

Đề thi: Thông tin vệ tinh

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông 01 ĐỀ THI HỌC KỲ VÀ 04 ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN: THÔNG TIN VỆ TINH - năm...
Ngày upload: 03-09-2015

Xử lý số tín hiệu (CĐKTCT/2013)

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử - tin học 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: XỬ LÝ SỐ TÍN...
Ngày upload: 03-09-2015

Đề thi và đáp án: Kỹ thuật truyền dẫn

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN (năm 2014) của...
Ngày upload: 22-07-2015

Đề thi và đáp án: Thiết bị Điện - Điện tử trong công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG NGHIỆP -...
Ngày upload: 22-07-2015

Đề thi và đáp án: Lý thuyết tín hiệu

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LÝ THUYẾT TÍN HIỆU - NĂM...
Ngày upload: 22-07-2015

Đề thi và đáp án: Hệ thống báo hiệu

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HỆ THỐNG BÁO HIỆU - NĂM 2013 của Trường Cao đẳng...
Ngày upload: 22-07-2015

Đề thi điện tử tương tự HV Bưu Chính Viễn Thông (2010) - đề 4

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HỆ THỐNG BÁO HIỆU - NĂM 2013 của Trường Cao đẳng...
Ngày upload: 09-03-2015

Đề thi điện tử tương tự HV Bưu Chính Viễn Thông (2012) - đề 4

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HỆ THỐNG BÁO HIỆU - NĂM 2013 của Trường Cao đẳng...
Ngày upload: 09-03-2015

Đề thi điện tử tương tự HV Bưu Chính Viễn Thông (2010) - đề 2

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HỆ THỐNG BÁO HIỆU - NĂM 2013 của Trường Cao đẳng...
Ngày upload: 09-03-2015

Đề thi điện tử số HV Bưu Chính Viễn Thông (2013) - đề 1

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HỆ THỐNG BÁO HIỆU - NĂM 2013 của Trường Cao đẳng...
Ngày upload: 09-03-2015

Đề thi cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến (Tham khảo) - đề 4

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HỆ THỐNG BÁO HIỆU - NĂM 2013 của Trường Cao đẳng...
Ngày upload: 09-03-2015

Đề thi điện tử tương tự HV Bưu Chính Viễn Thông (2012) - đề 1.1

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: HỆ THỐNG BÁO HIỆU - NĂM 2013 của Trường Cao đẳng...
Ngày upload: 09-03-2015