Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Adobe Photoshop CS3"

Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3

Thể loại: Đồ họa ứng dụng

Adobe là một tập đoàn lớn chuyên tạo ra các phần mềm về xử lý ảnh, thiết kế và lập trình Web… chuyên nghiệp, chẳng hạn...

Ngày upload: 12-12-2013