Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "Bài giảng kinh tế vi mô"

Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)

Thể loại: Kinh tế học
Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên...
Ngày upload: 18-04-2015

Slide bài giảng Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Thông qua slide bài giảng bài giảng Kinh tế vi mô này, học viên cao học sẽ nắm được những nội dung chính sau: 1. Quan hệ giữa vi...
Ngày upload: 09-05-2014

Môn Kinh tế học vi mô

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu Kinh tế vi mô  Ngày upload: 10-04-2014