Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Báo cáo kiểm toán"

Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khoá luận gồm có 3 phần: - Phần I: Lý luận chung về quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về...
Ngày upload: 30-05-2015