Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "Báo cáo thực tập"

ISA SERVER 2006

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
ISA Server 2006 là hệ thống tường lửa được sử dụng trong hầu hết các hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, phiên bản ISA Server 2006 có những...
Ngày upload: 14-05-2015

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
ISA Server 2006 là hệ thống tường lửa được sử dụng trong hầu hết các hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, phiên bản ISA Server 2006 có những...
Ngày upload: 07-03-2015

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
ISA Server 2006 là hệ thống tường lửa được sử dụng trong hầu hết các hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, phiên bản ISA Server 2006 có những...
Ngày upload: 10-08-2014

ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO HTEC

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của Báo cáo thực tập "ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO HTEC" gồm có 3 phần: Phần 1: Tìm hiểu về...
Ngày upload: 07-08-2014

Báo cáo thực tập Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đây là báo cáo thực tập, chủ đề "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại...
Ngày upload: 29-07-2014

Báo cáo thực tập - Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần SX-TM Thiên Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đây là báo cáo thực tập, chủ đề "Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại...
Ngày upload: 29-07-2014

Báo cáo thực tập tại Công ty điện thoại Hà Nội 1

Thể loại: Viễn thông
Vai trò của ngành Bưu chính – Viễn thông trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi thế giới đang bước vào thế kỉ 21- thế kỉ của thông...
Ngày upload: 24-02-2014

Kế toán công nợ tại công ty Sơn Trang

Thể loại: Kế toán tài chính
Với nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển rất mạnh và bất ổn như hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán công nợ cũng...
Ngày upload: 03-01-2014