Đăng nhập   |   Đăng ký

12 bài viết cho "Bệnh lý tim mạch"

Siêu âm Thông liên thất và Thông liên nhĩ

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề SIÊU ÂM THÔNG LIÊN THẤT VÀ THÔNG LIÊN NHĨ của TS.Hoàng Anh là tài liệu giúp...
Ngày upload: 06-04-2015

Siêu âm trong đánh giá chức năng thất trái

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề SIÊU ÂM TRONG ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI của TS.Hoàng Anh là tài liệu giúp cho...
Ngày upload: 06-04-2015

Siêu âm nhồi máu cơ tim

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề SIÊU ÂM NHỒI MÁU CƠ TIM là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức có liên quan...
Ngày upload: 06-04-2015

Siêu âm bệnh tim thiếu máu cục bộ

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề SIÊU ÂM BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức có...
Ngày upload: 04-04-2015

Siêu âm tim

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề SIÊU ÂM TIM là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức có liên quan như: Nguyên...
Ngày upload: 04-04-2015

Sinh lý học về máu

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề SINH LÝ HỌC VỀ MÁU là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức có liên quan như:...
Ngày upload: 04-04-2015

Hạ glucose máu

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề: HẠ GLUCOSE MÁU là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức có liên quan như: Định nghĩa Hạ...
Ngày upload: 02-04-2015

Bệnh học: Loạn nhịp tim

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề BỆNH HỌC: LOẠN NHỊP TIM của PGS.TS.Nguyễn Phú Kháng (Học viện Quân Y) là tài liệu giúp cho người học nắm...
Ngày upload: 01-04-2015

Biến chứng nhồi máu cơ tim

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU CƠ TIM của tác giả Nguyễn Lân Việt là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến...
Ngày upload: 01-04-2015

Bệnh học: Tăng huyết áp

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề BỆNH HỌC: TĂNG HUYẾT ÁP của tác giả Nguyễn Lân Việt là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến...
Ngày upload: 01-04-2015

Bệnh học: Tứ chứng Fallot

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề BỆNH HỌC: TỨ CHỨNG FALLOT của tác giả Nguyễn Lân Việt là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến thức...
Ngày upload: 01-04-2015