Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "CÔNG NGHỆ KÉO SỢI"

Thi Viết Cuối Học Kỳ I, 2010-2011 MÔN CÔNG NGHỆ KÉO SỢI

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Thi Viết Cuối Học Kỳ I, 2010-2011 MÔN CÔNG NGHỆ KÉO SỢI Thời gian :...
Ngày upload: 22-02-2014

Thi Viết Cuối Học Kỳ I, 2010-2011 MÔN CÔNG NGHỆ KÉO SỢI

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Thi Viết Cuối Học Kỳ I, 2010-2011 MÔN CÔNG NGHỆ KÉO SỢI Thời gian :...
Ngày upload: 22-02-2014