Đăng nhập   |   Đăng ký

10 bài viết cho "Câu hỏi trắc nghiệm"

Microsoft Powerpoint

Thể loại: Powerpoint
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (có đáp án) MÔN: MICROSOFT POWERPOINT. Tài liệu này...
Ngày upload: 05-11-2015

Chi tiết máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHI TIẾT MÁY. Tài liệu này có 143...
Ngày upload: 05-11-2015

Câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn và bảo mật mạng

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHI TIẾT MÁY. Tài liệu này có 143...
Ngày upload: 01-02-2015

85 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHI TIẾT MÁY. Tài liệu này có 143...
Ngày upload: 12-10-2014

689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị Có đáp án

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHI TIẾT MÁY. Tài liệu này có 143...
Ngày upload: 12-10-2014

Câu hỏi trả lời trực tiếp môn Triết học

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHI TIẾT MÁY. Tài liệu này có 143...
Ngày upload: 12-10-2014

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Doanh nghiệp tư nhân

Thể loại: Đề thi
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHI TIẾT MÁY. Tài liệu này có 143...
Ngày upload: 18-08-2014

Câu hỏi trắc nghiệm tình huống Marketing căn bản

Thể loại: Lý thuyết Marketing
Tham khảo tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm tình huống Marketing căn bản. Tài liệu gồm những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về lĩnh vực Marketing, nhằm...
Ngày upload: 11-04-2014

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập mạng

Thể loại: Quản trị mạng
Tham khảo tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm tình huống Marketing căn bản. Tài liệu gồm những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về lĩnh vực Marketing, nhằm...
Ngày upload: 26-02-2014

130 câu hỏi trắc nghiệm Tài chính quốc tế

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ   1.     Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a.     Diễn ra hoạt động mua bán cổ...

Ngày upload: 04-12-2013