Đăng nhập   |   Đăng ký

15 bài viết cho "Công nghệ nhiệt lạnh"

Tuabin hơi nước và tuabin khí

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TUABIN HƠI NƯỚC...
Ngày upload: 27-07-2015

ĐỀ THI CUỐI KỲ 2 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI CUỐI KỲ 2 (2011-2012) MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2010-2011) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2012-2013) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ I (2011-2012) - Truyền Nhiệt

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ I – NH 2011-2012 Môn Thi: Truyền Nhiệt Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 (2010-2011) Môn học : TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ Môn học : TRUYỀNNHIỆT Ngày thi : 19/06/2011; Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2010-2011) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời gian:...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2011-2012) Môn thi : TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 03-03-2014

Đề thi học kỳ 1 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 1 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi cuối kỳ HK 1 - Nhiệt động lực học kỹ thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối kỳ lớp chính quy HK1 (2012-2013) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi giữa kỳ HK 1 - Nhiệt động lực học kỹ thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đề thi giữa kỳ lớp chính quy HK1 (2011-2012) - Môn : Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh - ĐH Bách Khoa...
Ngày upload: 19-02-2014