Đăng nhập   |   Đăng ký

185 bài viết cho "Công nghệ thông tin"

Kỹ nghệ phần mềm

Thể loại: Kiểm thử phần mềm
Bài giảng CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM được tác giả Nguyễn Việt Hà trình bày thành 6 chương: - Chương 1: Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm....
Ngày upload: 21-06-2015

Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đồ án này, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày những nội dung sau đây: - Thu thập...
Ngày upload: 01-06-2015

Giải pháp bản đồ trực tuyến và ứng dụng / Nguyễn Đức Phương

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
GIS-Geography Information System(Hệ thống thông tin địa lý) ra đời và được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng...
Ngày upload: 21-05-2014

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về hạ tầng giao thông bộ thành phố Cần Thơ / Hoàng Đức Nhã

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hệ thống thông tin địa lý GIS đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực mà những đối tượng cần quản lý mang tính chất bề mặt không...
Ngày upload: 21-05-2014

Visual Studio Lập trình C - 2008

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Hệ thống thông tin địa lý GIS đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực mà những đối tượng cần quản lý mang tính chất bề mặt không...
Ngày upload: 27-04-2014

Hướng dẫn sử dụng phần mềm TrueCrypt

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Tham khảo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm TrueCrypt". TrueCrypt là phần mềm dùng để mã hóa dữ liệu chạy trên hệ điều hành...
Ngày upload: 15-03-2014

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như : - Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa...
Ngày upload: 21-02-2014

Xử lý ảnh - Chương 1. Giới thiệu chung

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Chương 1. Giới thiệu chung nghiên cứu các vấn đề sau: Khái niệm xử lý ảnh, Các vấn đề của xử lý ảnh, Giới thiệu một số ứng dụng của xử...
Ngày upload: 01-01-2014

Bài Giảng về môn Trí Tuệ Nhân Tạo

Thể loại: Thể loại khác

Các câu hỏi chưa có câu trả lời: Liệu trí tuệ có phải là một khả năng duy nhất hay chỉ là một tên gọi cho một tập...

Ngày upload: 23-12-2013

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo- Đại học Sư Phạm Hà Nội

Thể loại: Thể loại khác

Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo- Các cấu trúc & chiến lược giải quyết vấn đề tập 2 là một công trình nghiên cứu kỹ...

Ngày upload: 23-12-2013

TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN - Các dịch vụ và ứng dụng trên mạng truyền thông

Thể loại: Thể loại khác

TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN - Các dịch vụ và ứng dụng trên mạng truyền thông -Dịch vụ tên miền (DNS)‏ -Dịch vụ WWW -FTP -Thư điện tử...

Ngày upload: 21-12-2013

Bài giảng tin học ứng dụng vẽ bản dồ

Thể loại: Thể loại khác

Tin học ứng dụng vẽ bản đồ là một trong những kiến thức cần thiết cho việc vẽ bản đồ trong lĩnh vực xây dựng, ví dụ như các công trình...

Ngày upload: 20-12-2013

Công nghệ Grid Computing và ứng dụng thử nghiệm trong bài toán quản trị mạng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Trong những năm vừa qua, nhiều tổ chức, tập đoàn công nghệ thông tin lớn đã chọn công nghệ Grid Computing làm chiến lược phát...

Ngày upload: 16-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

Thể loại: Thể loại khác

1. Các khái niệm liên quan đến tiến trình 2. Luồng (thread) 3. Điều độ tiến trình 4. Đồng bộ hóa các tiến trình đồng thời...

Ngày upload: 13-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

Thể loại: Thể loại khác

1. Địa chỉ và các vấn đề liên quan 2. Một số cách tổ chức chƣơng trình 3. Các yêu cầu quản lý bộ nhớ 4. Phân chƣơng...

Ngày upload: 13-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG FILE

Thể loại: Thể loại khác

1. Các khái niệm 2. Các phƣơng pháp truy cập file 3. Các thao tác với file 4. Thƣ mục 5. Cấp phát không gian cho file 6....

Ngày upload: 13-12-2013

BÀI GIẢNG MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH - CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Thể loại: Thể loại khác

1. Các thành phần của hệ thống máy tính 2. Khái niệm hệ điều hành 3. Các dịch vụ do HDH cung cấp 4. Giao diện lập trình...

Ngày upload: 13-12-2013

Giáo Trình Access2000

Thể loại: Thể loại khác
Giáo Trình Access2000 bao gồm có 207 trang Do Trung tâm TH - Bộ giáo dục và đào tạo ĐT:0913.382.686 Email:nshai@moet.edu.vn Nội...
Ngày upload: 12-12-2013

Những thủ thuật khóa tập tin, thư mục nhanh chóng

Thể loại: Thể loại khác
Để bảo mật tài liệu, các bạn có thể lựa chọn cách đặt mật khẩu. Đế thực hiện điều này, những phần mềm và công cụ sau sẽ có...
Ngày upload: 11-12-2013

An ninh - bảo mật mạng toàn tập

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Để bảo mật tài liệu, các bạn có thể lựa chọn cách đặt mật khẩu. Đế thực hiện điều này, những phần mềm và công cụ sau sẽ có...
Ngày upload: 28-11-2013