Đăng nhập   |   Đăng ký

31 bài viết cho "Cơ khí"

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 (2010-2010) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠKHÍ BỘMÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀTHI GIỮA HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 09/01/2011 Thời gian: 75...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ðIỆN TỬ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 28/12/2011 Thời...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 20/10/2011 Thời gian: 60...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2012-2013) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 12/10/2012 Thời gian: 45...
Ngày upload: 07-03-2014

KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - NGUYÊN LÝ MÁY

Thể loại: Đề thi
Đại học Quốc gia Tp. HCM Trường Đại học Bách Khoa Khoa Cơ khí KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - NGUYÊN LÝ MÁY Ngày thi: 21 /1 /2011 Thời...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 (2012-2013) - NGUYÊN LÝ MÁY

Thể loại: Đề thi
Đại học Quốc gia Tp. HCM Trường Đại học Bách Khoa Khoa Cơ khí Bộ môn Thiết kế máy ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN NGUYÊN LÝ MÁY...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI CUỐI KỲ 2 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI CUỐI KỲ 2 (2011-2012) MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2010-2011) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (2012-2013) - TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT LẠNH

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA CÁC QUÁ TRÌNH...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ I (2011-2012) - Truyền Nhiệt

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ I – NH 2011-2012 Môn Thi: Truyền Nhiệt Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 (2010-2011) Môn học : TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ Môn học : TRUYỀNNHIỆT Ngày thi : 19/06/2011; Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2010-2011) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀTHI CUỐI KÌ (2011-2012) MÔN CÔNG NGHỆ KHÔNG DỆT

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀTHI MÔN CÔNG NGHỆKHÔNG DỆT Thời gian 90 phút Ngày thi...
Ngày upload: 25-02-2014

Đề thi cuối HK 2 - Cấu trúc vải dệt kim - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 2 - Môn Cấu trúc vải dệt kim - Khoa Cơ khí, Bộ Môn Kỹ thuật dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi học kỳ 1 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 1 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Đề thi học kỳ 2 - Lớp chính quy - Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Khoa Cơ Khí - Bộ Môn Công Nghệ Nhiệt...
Ngày upload: 20-02-2014