Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Giá trị"

Giá trị hiện thực trong truyện ngắn của O.Henry.

Thể loại: Văn học nước ngoài
ói đến văn học Mỹ, người đọc thế giới thường nhắc tới O.Henry như một trong những tác giả viết truyện ngắn có duyên nhất. Với một vốn sống phong...
Ngày upload: 06-04-2014