Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Giáo trình Quản trị - kinh tế"

Quản trị sản xuất đại cương

Thể loại: Quản trị sản xuất
Giáo trình QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ĐẠI CƯƠNG trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản trị vận hành một hệ thống sản xuất. Cung cấp những kiến...
Ngày upload: 15-05-2015