Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực"

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2010-2015

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc thực hiện đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức...
Ngày upload: 13-12-2014