Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Hiệu Quả"

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Thể loại: Kỹ năng làm việc nhóm
Tài liệu phục vụ cho việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả. Đồng thời cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng...
Ngày upload: 26-02-2014