Đăng nhập   |   Đăng ký

6 bài viết cho "Incoterms 2010"

Bảng minh họa các điều khoản thương mại quốc tế mới nhất 2010

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Incoterms 2010 (International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử...
Ngày upload: 09-10-2015

Bảng minh họa các điều khoản thương mại quốc tế mới nhất 2010

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Incoterms 2010 (International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử...
Ngày upload: 09-10-2015

Incoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Incoterms 2010 (International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử...
Ngày upload: 02-08-2014

Incoterms 2010-các nguyên tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Incoterms 2010 (International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử...
Ngày upload: 02-08-2014

UCP - Incoterms

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Incoterms 2010 (International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử...
Ngày upload: 17-12-2013

UCP - Incoterms

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Incoterms 2010 (International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử...
Ngày upload: 17-12-2013