Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "Kỹ năng giao tiếp hiệu quả"

Giao tiếp trong Quản lý Hành chính Nhà nước

Thể loại: Kỹ năng giao tiếp
Bài giảng chuyên đề GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC gồm có 6 phần: I/ Khái quát về giao tiếp. II/ Một số...
Ngày upload: 12-05-2015

Alpha Art: Trở thành người đàn ông mọi phụ nữ mong ước

Thể loại: Kỹ năng giao tiếp
Bài giảng chuyên đề GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC gồm có 6 phần: I/ Khái quát về giao tiếp. II/ Một số...
Ngày upload: 25-03-2015