Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "Kỹ thuật dệt may"

Đề thi cuối HK 2 - Cấu trúc vải dệt kim - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 2 - Môn Cấu trúc vải dệt kim - Khoa Cơ khí, Bộ Môn Kỹ thuật dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2011-2012) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi cuối HK1 - Cấu trúc sợi - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Đề thi cuối học kỳ 1 - Môn Cấu trúc sợi - Khoa cơ khí - Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011) - Có đáp...
Ngày upload: 21-02-2014

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CẤU TRÚC VẢI DỆT KIM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May (2011-2012) ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC VẢI DỆT KIM Thời gian làm...
Ngày upload: 20-02-2014