Đăng nhập   |   Đăng ký

47 bài viết cho "Khóa luận tốt nghiệp"

Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đã tổng hợp được tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt động ngoại thương...
Ngày upload: 05-11-2015

Thái độ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được tác giả tiến hành thực hiện nhằm mục tiêu: 1. Tìm hiểu nhận thức và xu hướng hành vi của các doanh...
Ngày upload: 18-06-2015

Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khoá luận gồm có 3 phần: - Phần I: Lý luận chung về quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về...
Ngày upload: 30-05-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung chính của khóa luận với đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu...
Ngày upload: 30-05-2015

Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
- Đề tài góp phần làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam. Đặc biệt là...
Ngày upload: 28-05-2015

Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với đề tài này, tác giả đã tiến hành tìm hiểu và trình bày các vấn đề sau đây: Hệ thống hoá một...
Ngày upload: 24-05-2015

Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu tại thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để nghiên cứu đa dạng di truyền người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: phương pháp sử dụng các chỉ thị hình...
Ngày upload: 21-05-2015

Nghiên cứu virus (TMV, CMV) gây bệnh trên cây ớt tbằng kỹ thuật ELISA và xây dựng quy trình phát hiện CMV bằng kỹ thuật RT-PCR

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu: - Phát hiện CMV (Cucumber Mosaic Virus), TMV (Tobacco Mosaic Virus) trong mẫu lá nghi ngờ bệnh virus...
Ngày upload: 21-05-2015

Khảo sát tính đối kháng của Trichoderma spp đối với Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum gây bệnh trên cây lúa và bắp.

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc thực hiện Bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Khảo sát tính đối kháng của Trichoderma spp đối với Rhizoctonia solani, Fusarium...
Ngày upload: 20-05-2015

Đánh giá thực trạng xưởng sản xuất và xác định các CCP cho quy trình sản xuất dòng sản phẩm Jambon

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của khóa luận tốt nghiệp này bao gồm: 1. Đánh giá thực trạng xưởng sản xuất ở Trung Tâm Đào Tạo và Chế Biến Thực Phẩm Tươi...
Ngày upload: 20-05-2015

Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện Trichoderma và các yếu tố của đất

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các nội dung chính của khóa luận: - Khảo sát các phân vùng đất và xác định các địa điểm cần thu thập mẫu đất....
Ngày upload: 20-05-2015

Công nghệ FPGA

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của khóa luận gồm có 2 phần: - PHẦN 1: GIỚI THIỆU. Phần này được trình bày thành 2 chương: + Chương 1 : Giới thiệu về mã...
Ngày upload: 20-05-2015

Thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học trong mô hình xử lý nước thải chăn nuôi của trại heo Đồng Hiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đánh giá hiệu quả của phương pháp thử nghiệm bổ sung chế phẩm sinh học trong mô hình...
Ngày upload: 20-05-2015

Nuôi trồng và xác định thành phần Amino Acid của một số loài nấm bào ngư bằng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong phạm vi khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và trình bày những nội dung sau: - Thu thập...
Ngày upload: 20-05-2015

Xây dựng thiết bị đo độ lệch pha của tín hiệu

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong lĩnh vực đo đạc vị trí của vật trong một môi trường, đo khoảng cách, đo thời gian, đo độ lệch pha thì tín hiệu được sử dụng rất hiệu quả....
Ngày upload: 20-05-2015

Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trên cơ sở nhận thức rõ những vấn đề lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp, luận văn phân tích đánh giá thực trạng văn...
Ngày upload: 19-05-2015

Ly trích sắt từ các loại rau trong tự nhiên làm vi lượng bổ sung thực phẩm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài nhằm: Thu được chế phẩm Fe ở dạng lỏng và rắn; và Xây dựng được qui trình...
Ngày upload: 19-05-2015

Bước đầu khảo sát mật độ vi khuẩn cố định đạm và hàm lượng tinh dầu của rễ cỏ Vetiver

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được tiến hành thực hiện nhằm: - Khảo sát mật độ của hai giống vi khuẩn cố định đạm Azotobacter spp. và Beijerinckia spp. trong nốt...
Ngày upload: 19-05-2015

Nghiên cứu tạo chế phẩm viên nén từ nhân hạt neem (Azadirachta Indica A. Juss) để phòng trừ ngài gạo (Corcyra Cephalonica St.)

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong phạm vi của đề tài này, tác giả tập trung nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu lực của chế phẩm xông hơi từ nhân...
Ngày upload: 19-05-2015

Đánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại tỉnh Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng kỹ thuật RAPD

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
- Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích: Thông qua kỹ thuật RAPD, đánh giá độ đa dạng di truyền của một số loài lan rừng giống...
Ngày upload: 19-05-2015