Đăng nhập   |   Đăng ký

94 bài viết cho "Khóa luận tốt nghiệp"

Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đã tổng hợp được tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt động ngoại thương...
Ngày upload: 05-11-2015

Tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá đến ngoại thương Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài khóa luận tốt nghiệp này, tác giả đã tổng hợp được tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt động ngoại thương...
Ngày upload: 05-11-2015

Thái độ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được tác giả tiến hành thực hiện nhằm mục tiêu: 1. Tìm hiểu nhận thức và xu hướng hành vi của các doanh...
Ngày upload: 18-06-2015

Thái độ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được tác giả tiến hành thực hiện nhằm mục tiêu: 1. Tìm hiểu nhận thức và xu hướng hành vi của các doanh...
Ngày upload: 18-06-2015

Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khoá luận gồm có 3 phần: - Phần I: Lý luận chung về quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về...
Ngày upload: 30-05-2015

Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khoá luận gồm có 3 phần: - Phần I: Lý luận chung về quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về...
Ngày upload: 30-05-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung chính của khóa luận với đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu...
Ngày upload: 30-05-2015

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung chính của khóa luận với đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu...
Ngày upload: 30-05-2015

Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
- Đề tài góp phần làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam. Đặc biệt là...
Ngày upload: 28-05-2015

Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
- Đề tài góp phần làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam. Đặc biệt là...
Ngày upload: 28-05-2015

Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với đề tài này, tác giả đã tiến hành tìm hiểu và trình bày các vấn đề sau đây: Hệ thống hoá một...
Ngày upload: 24-05-2015

Khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giảng viên của học viên Học viện Hậu Cần

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với đề tài này, tác giả đã tiến hành tìm hiểu và trình bày các vấn đề sau đây: Hệ thống hoá một...
Ngày upload: 24-05-2015

Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu tại thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để nghiên cứu đa dạng di truyền người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: phương pháp sử dụng các chỉ thị hình...
Ngày upload: 21-05-2015

Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu tại thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để nghiên cứu đa dạng di truyền người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: phương pháp sử dụng các chỉ thị hình...
Ngày upload: 21-05-2015

Nghiên cứu virus (TMV, CMV) gây bệnh trên cây ớt tbằng kỹ thuật ELISA và xây dựng quy trình phát hiện CMV bằng kỹ thuật RT-PCR

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu: - Phát hiện CMV (Cucumber Mosaic Virus), TMV (Tobacco Mosaic Virus) trong mẫu lá nghi ngờ bệnh virus...
Ngày upload: 21-05-2015

Nghiên cứu virus (TMV, CMV) gây bệnh trên cây ớt tbằng kỹ thuật ELISA và xây dựng quy trình phát hiện CMV bằng kỹ thuật RT-PCR

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu: - Phát hiện CMV (Cucumber Mosaic Virus), TMV (Tobacco Mosaic Virus) trong mẫu lá nghi ngờ bệnh virus...
Ngày upload: 21-05-2015

Khảo sát tính đối kháng của Trichoderma spp đối với Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum gây bệnh trên cây lúa và bắp.

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc thực hiện Bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Khảo sát tính đối kháng của Trichoderma spp đối với Rhizoctonia solani, Fusarium...
Ngày upload: 20-05-2015

Khảo sát tính đối kháng của Trichoderma spp đối với Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum gây bệnh trên cây lúa và bắp.

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc thực hiện Bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Khảo sát tính đối kháng của Trichoderma spp đối với Rhizoctonia solani, Fusarium...
Ngày upload: 20-05-2015

Đánh giá thực trạng xưởng sản xuất và xác định các CCP cho quy trình sản xuất dòng sản phẩm Jambon

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của khóa luận tốt nghiệp này bao gồm: 1. Đánh giá thực trạng xưởng sản xuất ở Trung Tâm Đào Tạo và Chế Biến Thực Phẩm Tươi...
Ngày upload: 20-05-2015

Đánh giá thực trạng xưởng sản xuất và xác định các CCP cho quy trình sản xuất dòng sản phẩm Jambon

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của khóa luận tốt nghiệp này bao gồm: 1. Đánh giá thực trạng xưởng sản xuất ở Trung Tâm Đào Tạo và Chế Biến Thực Phẩm Tươi...
Ngày upload: 20-05-2015