Đăng nhập   |   Đăng ký

9 bài viết cho "Kiểm toán"

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán...
Ngày upload: 30-05-2015

Lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khoá luận gồm có 3 phần: - Phần I: Lý luận chung về quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về...
Ngày upload: 30-05-2015

Bài giảng Kiểm toán căn bản

Thể loại: Kiểm toán
Có nhiều định nghĩa về kiểm toán, nhưng định nghĩa sau được chấp nhận rộng rãi: “ Kiểm toán là một quá trình thu thập và...
Ngày upload: 28-08-2014

Bài giảng Kiểm toán ngân hàng

Thể loại: Kiểm toán
Có nhiều định nghĩa về kiểm toán, nhưng định nghĩa sau được chấp nhận rộng rãi: “ Kiểm toán là một quá trình thu thập và...
Ngày upload: 16-05-2014

TRẮC NGHIỆM ÔN THI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2013

Thể loại: Kiểm toán
Có nhiều định nghĩa về kiểm toán, nhưng định nghĩa sau được chấp nhận rộng rãi: “ Kiểm toán là một quá trình thu thập và...
Ngày upload: 04-03-2014

Đề thi trắc nghiệm môn Kiểm toán

Thể loại: Kiểm toán
Có nhiều định nghĩa về kiểm toán, nhưng định nghĩa sau được chấp nhận rộng rãi: “ Kiểm toán là một quá trình thu thập và...
Ngày upload: 28-12-2013

Bài giảng Kiểm toán

Thể loại: Kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với 

hoạt...

Ngày upload: 05-12-2013

Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán

Thể loại: Kế toán tài chính

Bài giảng Kiểm toán

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với 

hoạt...

Ngày upload: 26-11-2013

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN TRONG NỀN KINH TẾ

Thể loại: Kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với 

hoạt...

Ngày upload: 26-11-2013