Đăng nhập   |   Đăng ký

20 bài viết cho "Kinh tế học"

Slide: Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng KINH TẾ HỌC VI MÔ của TS.Nguyễn Thị Thu - Trường Đại học Kinh tế Quôc dân là tài liệu cung cấp cho sinh viên những...
Ngày upload: 21-05-2015

Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)

Thể loại: Kinh tế học
Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên...
Ngày upload: 18-04-2015

Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Kinh tế học

Thể loại: Thể loại khác
Đây là đề thi môn kinh tế học năm 2011 của trường Đại Học Kinh tế quốc dân. Các bạn có thể thử sức làm đề thi này tại...
Ngày upload: 12-02-2015

Giáo trình kinh tế học

Thể loại: Kinh tế học
Đây là đề thi môn kinh tế học năm 2011 của trường Đại Học Kinh tế quốc dân. Các bạn có thể thử sức làm đề thi này tại...
Ngày upload: 30-05-2014

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Thể loại: Thể loại khác
Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Bài...
Ngày upload: 13-04-2014

Kinh tế học và nền kinh tế

Thể loại: Kinh tế học
Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Bài...
Ngày upload: 03-01-2014

Kinh tế học : Hàng hóa công cộng và các nguồn lực cộng đồng

Thể loại: Kinh tế học
Kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của Kinh tế học, là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế. Bài...
Ngày upload: 16-12-2013

Kinh tế học : Bài 7 - Chi phí xã hội của việc đánh thuế

Thể loại: Kinh tế học
Sử dụng công cụ thặng dư để lý giải một cách toàn diện hơn tác động của thuế trong việc gây ra sự giảm sút phúc lợi kinh tế...
Ngày upload: 16-12-2013

Kinh tế học : Người tiêu dùng, người sản xuất và hiệu quả của thị trường

Thể loại: Kinh tế học
Sử dụng công cụ thặng dư để lý giải một cách toàn diện hơn tác động của thuế trong việc gây ra sự giảm sút phúc lợi kinh tế...
Ngày upload: 16-12-2013

Kinh tế học : Bài 5 - Cung, cầu và chính sách của chính phủ

Thể loại: Kinh tế học
Trình bày nội dung liên quan đến Các chính sách kiếm soát giá, Chính sách thuế, Hệ số co giãn và...
Ngày upload: 16-12-2013

Kinh tế học : Hệ số co giãn và ứng dụng

Thể loại: Kinh tế học
Trình bày nội dung liên quan đến Các chính sách kiếm soát giá, Chính sách thuế, Hệ số co giãn và...
Ngày upload: 16-12-2013

Kinh tế học : Bài 3 - Các lực lượng cung, cầu trên thị trường

Thể loại: Kinh tế học
Trình bày nội dung liên quan đến Các chính sách kiếm soát giá, Chính sách thuế, Hệ số co giãn và...
Ngày upload: 16-12-2013

Bộ luật Dân sự

Thể loại: Luật dân sự
Trình bày nội dung liên quan đến Các chính sách kiếm soát giá, Chính sách thuế, Hệ số co giãn và...
Ngày upload: 11-12-2013

Tài liệu học tập Kinh tế vĩ mô

Thể loại: Kinh tế học
Trình bày nội dung liên quan đến Các chính sách kiếm soát giá, Chính sách thuế, Hệ số co giãn và...
Ngày upload: 04-12-2013

Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Thể loại: Quản trị nguồn nhân lực
Trình bày nội dung liên quan đến Các chính sách kiếm soát giá, Chính sách thuế, Hệ số co giãn và...
Ngày upload: 04-12-2013

Các câu hỏi về Quản trị hậu cần

Thể loại: Quản trị sản xuất
Các điều kiện để phát triển Du Lịch: a.Điều  kiện chung: -Thời gian rỗi: là time của con người bao gồm: time làm việc tại công sở và time làm việc có liên quan, time...
Ngày upload: 04-12-2013

Đề thi môn Tối ưu hoá - Qui hoạch tuyến tính

Thể loại: Kinh tế học
Các điều kiện để phát triển Du Lịch: a.Điều  kiện chung: -Thời gian rỗi: là time của con người bao gồm: time làm việc tại công sở và time làm việc có liên quan, time...
Ngày upload: 04-12-2013

Quản lí thời gian và kết quả học

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong cuộc sống hàng ngày luôn nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp mà con người khó có thể nhận thức một cách toàn diện. Đặc...
Ngày upload: 03-12-2013

Kinh doanh Tiền tệ_Ngân hàng và Thi trường tài chính Phần 3

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Trong cuộc sống hàng ngày luôn nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp mà con người khó có thể nhận thức một cách toàn diện. Đặc...
Ngày upload: 03-12-2013

Kinh doanh Tiền tệ_Ngân hàng và Thi trường tài chính_Phần 1

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Trong cuộc sống hàng ngày luôn nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp mà con người khó có thể nhận thức một cách toàn diện. Đặc...
Ngày upload: 03-12-2013