Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "Kinh tế học đại cương"

Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị

Thể loại: Kinh tế học
Tài liệu tham khảo Ôn thi cao học môn kinh tế chính trị này rất có ích cho các bạn đang chuẩn bị ôn thi cao học...
Ngày upload: 01-05-2015

Kinh tế học : Các ngoại ứng

Thể loại: Kinh tế học
Cung cấp kiến thức về Ngoai ứng và thất bại thị trường, Các giải pháp của tư nhân với ngoại ứng, Các chính sách công cộng đối...
Ngày upload: 16-12-2013

Kinh tế học : Thương mại Quốc tế

Thể loại: Kinh tế học
Giới thiệu các yếu tố quyết định thương mại quốc tế, Các mối lợi và tổn thất của nước xuất khẩu và nhập khẩu, Những ảnh hưởng của thuế nhập khẩu, hạn...
Ngày upload: 16-12-2013