Đăng nhập   |   Đăng ký

15 bài viết cho "Kinh tế vi mô"

Bộ đề thi vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Ngày upload: 23-07-2015

Slide: Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng KINH TẾ HỌC VI MÔ của TS.Nguyễn Thị Thu - Trường Đại học Kinh tế Quôc dân là tài liệu cung cấp cho sinh viên những...
Ngày upload: 21-05-2015

Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)

Thể loại: Kinh tế học
Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên...
Ngày upload: 18-04-2015

Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Thể loại: Kế toán tài chính
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 05-03-2015

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 30-05-2014

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 24-05-2014

16 Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 24-05-2014

Slide bài giảng Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Thông qua slide bài giảng bài giảng Kinh tế vi mô này, học viên cao học sẽ nắm được những nội dung chính sau: 1. Quan hệ giữa vi...
Ngày upload: 09-05-2014

Môn Kinh tế học vi mô

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu Kinh tế vi mô  Ngày upload: 10-04-2014

Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

Thể loại: Kinh tế học
Chương 1 Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.
Chương 2 Cung – Cầu
Chương 3 Lý thuyết người tiêu...
Ngày upload: 27-02-2014

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ

Thể loại: Đề thi
Chương 1 Kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.
Chương 2 Cung – Cầu
Chương 3 Lý thuyết người tiêu...
Ngày upload: 14-02-2014

Kinh Tế Vi Mô - Chương 1 - Nhập môn Kinh Tế Vi Mô

Thể loại: Kế toán quản trị
Chương 1 - Nhập môn Kinh Tế Vi Mô : Giới thiệu khái niệm, Các vấn đề kinh tế, Các mô hình kinh tế, Đường giới hạn khả năng sản xuất,...
Ngày upload: 18-12-2013

Kinh tế Vi Mô - Chương 1

Thể loại: Kinh tế học
Chương 1: Tổng quan về kinh tế học. Quá trình sản xuất cần có các yếu tố đầu vào và đầu ra. Các yếu tố đầu vào còn...
Ngày upload: 16-12-2013

Đề thi Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Chương 1: Tổng quan về kinh tế học. Quá trình sản xuất cần có các yếu tố đầu vào và đầu ra. Các yếu tố đầu vào còn...
Ngày upload: 04-12-2013