Đăng nhập   |   Đăng ký

30 bài viết cho "Kinh tế vi mô"

Bộ đề thi vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Ngày upload: 23-07-2015

Bộ đề thi vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Ngày upload: 23-07-2015

Slide: Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng KINH TẾ HỌC VI MÔ của TS.Nguyễn Thị Thu - Trường Đại học Kinh tế Quôc dân là tài liệu cung cấp cho sinh viên những...
Ngày upload: 21-05-2015

Slide: Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng KINH TẾ HỌC VI MÔ của TS.Nguyễn Thị Thu - Trường Đại học Kinh tế Quôc dân là tài liệu cung cấp cho sinh viên những...
Ngày upload: 21-05-2015

Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)

Thể loại: Kinh tế học
Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên...
Ngày upload: 18-04-2015

Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)

Thể loại: Kinh tế học
Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên...
Ngày upload: 18-04-2015

Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Thể loại: Kế toán tài chính
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 05-03-2015

Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Thể loại: Kế toán tài chính
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 05-03-2015

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 30-05-2014

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 30-05-2014

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 24-05-2014

Giáo trình kinh tế vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 24-05-2014

16 Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 24-05-2014

16 Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn...
Ngày upload: 24-05-2014

Slide bài giảng Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Thông qua slide bài giảng bài giảng Kinh tế vi mô này, học viên cao học sẽ nắm được những nội dung chính sau: 1. Quan hệ giữa vi...
Ngày upload: 09-05-2014

Slide bài giảng Kinh tế học vi mô

Thể loại: Kinh tế học
Thông qua slide bài giảng bài giảng Kinh tế vi mô này, học viên cao học sẽ nắm được những nội dung chính sau: 1. Quan hệ giữa vi...
Ngày upload: 09-05-2014

Môn Kinh tế học vi mô

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu Kinh tế vi mô  Ngày upload: 10-04-2014

Môn Kinh tế học vi mô

Thể loại: Thể loại khác
Tài liệu Kinh tế vi mô  Ngày upload: 10-04-2014