Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "Luận văn đại học kế toán"

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán...
Ngày upload: 30-05-2015

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, việc sáng tạo ra của cải vật chất gắn liền với lao động, lao động là yếu tố cơ bản trong...
Ngày upload: 14-05-2015

Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chuẩn bị kiểm toán là bước công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán.nhằm tạo ra tất cả tiền đề và điều kiện cụ thể...
Ngày upload: 30-04-2015

Luận văn “Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán”

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong thế kỷ mới khi kỷ nguyên kiểm toán dang mở rộng và phát triển thì việc nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán là một yếu tố...
Ngày upload: 30-04-2015

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH nhà nước một thành viên thực phẩm Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Gia nhập WTO, Việt Nam sẽ có cả những thời cơ và thách thức đan xen. Mỗi người dân, đặc biệt là các...
Ngày upload: 07-03-2015