Đăng nhập   |   Đăng ký

35 bài viết cho "Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH"

Phân tích hiệu ứng của phá giá nội tệ lên cán cân thanh toán

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

MỤC LỤC I. Các khái niệm 1. Phá giá nội tệ 2. Cán cân thanh toán II. Phân tích hiệu ứng của phá giá...

Ngày upload: 12-12-2013

Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần may Hưng Yên

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần May Hưng Yên, em nhận thấy Công ty cổ phần May Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp may lớn...

Ngày upload: 12-12-2013

Tiểu luận

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, lạm phát nổi lên là một vấn đề...

Ngày upload: 12-12-2013

Tiểu luận

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Thực tế lịch sử đã chứng minh , bất kỳ mợt sự vật hiện tượng nào ,từ vi mô đến vĩ mô ,tất cả khi tồn tại trong tự nhiên đều tuân theo...

Ngày upload: 12-12-2013

Nghiên cứu bảo hiểm Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Lời mở đầu Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm I. Khát quát chung về bảo hiểm 1. Nguồn gốc của bảo hiểm 2. Định nghĩa 3. Bản chất của bảo hiểm 4....

Ngày upload: 11-12-2013

Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH - HĐH

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Trong quá trình xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phồn thịnh, con đường đi tất yếu của mọi quốc gia là phải công nghiệp...

Ngày upload: 11-12-2013

Một số chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng “núi liền núi sông liền sông”. Quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn...

Ngày upload: 11-12-2013

Trợ cấp xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Trợ cấp xuất khẩu càng trở nên cần thiết khi nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 1998 lần đầu tiên từ năm 1990 trở lại đây có dấu hiệu...

Ngày upload: 11-12-2013

Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại thành phố Hồ Chí Minh

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Đại hôi đảng Cộng sản Việt nam lần thứ VI đã xác định chiến lược xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với...

Ngày upload: 11-12-2013

Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

1. Tính cấp thiết của đề tài Bước sang thiên niên kỷ thứ 3 của loài người, cùng với sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật...

Ngày upload: 11-12-2013

Thu hút và sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong ngành điện Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Điện lực là một trong những ngành công nghiệp chủ lực đóng vai trò rất quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia,...

Ngày upload: 11-12-2013

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Trước đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cũng như những chuyển biến của bối cảnh quốc tế, Việt Nam đã tiến hành...

Ngày upload: 11-12-2013

Thực trạng về sử dụng vốn và những giải pháp sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển DN vừa và nhỏ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong giai đoạn đầu để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước việc đẩy mạnh và phát triển...

Ngày upload: 11-12-2013

Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Nghị quyết đại hội đảng VIII của Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó đẩy mạnh...

Ngày upload: 11-12-2013

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Trong giai đoạn hiện nay với xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá, đầu tư nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong việc đẩy nhanh...

Ngày upload: 11-12-2013

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

1. Tính cấp thiết của đề tài: Trên đà phát triển kinh tế trong những năm gần đây, với sự biến đổi mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới,Việt...

Ngày upload: 11-12-2013

Thu hút và sử dụng ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế với tốc độ cao. Điều kiện không thể thiếu để phục vụ cho phát triển kinh...

Ngày upload: 11-12-2013

Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, lao động, nguyên liệu, đất đai,… nói chung là sử dụng tài nguyên cho mục đích sản...

Ngày upload: 11-12-2013

Quản lý tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP VIỆT NAM. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN...

Ngày upload: 11-12-2013

KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - Công ty Thoát nước Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Lời nói đầu Phần thứ nhất. Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp I. Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền...
Ngày upload: 10-12-2013