Đăng nhập   |   Đăng ký

417 bài viết cho "Luận văn"

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An - Ninh Bình

Thể loại: Thể loại khác
Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An - Ninh Bình nêu cơ sở...
Ngày upload: 05-03-2015

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn tìm hiểu về thực trạng nguồn nhân lực và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, tìm...
Ngày upload: 04-03-2015

Hoàn thiện công tác lao động - tiền lương ở công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Công tác quản lý lao động - tiền lương giữ một vai trò quan trọng trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nếu làm tốt công tác...
Ngày upload: 04-03-2015

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TECHCOMBANK

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: - Chương 1: Đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức. Chương này nêu ra cơ sở của...
Ngày upload: 04-03-2015

Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô, phần lớn công nhân sản xuất được trả lương theo sản phẩm. Vì thế, việc xác định ra các...
Ngày upload: 04-03-2015

An Ninh Tài Chính Đối Với Hoạt Động Của Các NHTM Việt Nam Trong Tiến Trình Hội Nhập

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Trong Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Kinh Đô, phần lớn công nhân sản xuất được trả lương theo sản phẩm. Vì thế, việc xác định ra các...
Ngày upload: 30-01-2015

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Du lịch là ngành phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố con người so với các ngành kinh tế khác. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ trong...
Ngày upload: 16-01-2015

Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải pháp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài tìm hiểu vấn đề quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại tại City View Hotel. Đồng thời đưa ra một số giải pháp góp...
Ngày upload: 08-01-2015

Những giải pháp chiến lược nhằm xây dựng ngành in Thành phố Hồ Chí Minh

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài làm rõ những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh ngành in từ nay cho đến năm 2015. Qua đó,...
Ngày upload: 17-12-2014

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công ty Cơ khí 79

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong thời đại ngày nay, với chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, mọi công ty dù lớn hay nhỏ muốn tồn tại, đứng vững, cạnh tranh...
Ngày upload: 17-12-2014

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại Viễn thông TPHCM

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong thời đại ngày nay, với chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, mọi công ty dù lớn hay nhỏ muốn tồn tại, đứng vững, cạnh tranh...
Ngày upload: 17-12-2014

Hoàn thiện công tác Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH VKX

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này nhằm làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc trong...
Ngày upload: 17-12-2014

Vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất phát từ thực trạng các doanh nghiệp ở Việt Nam và bài học rút ra từ một số doanh nghiệp lớn nước ngoài, cùng với những...
Ngày upload: 16-12-2014

Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng Điện

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quản trị nhân lực bao gồm rất nhiều hoạt động như đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng, tạo động lực cho người lao động… Một nhà quản...
Ngày upload: 13-12-2014

Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần Âu Việt

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần Âu Việt” được thực hiện với mục...
Ngày upload: 13-12-2014

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, tại công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp nhu cầu nhân lực cần thiết là thu hút nhân tài và đồng thời phải kích...
Ngày upload: 13-12-2014

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2010-2015

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc thực hiện đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phục vụ quá trình hội nhập WTO trên địa bàn huyện Đức...
Ngày upload: 13-12-2014

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay có quá nhiều doanh nghiệp mãi mê với đổi mới kỹ thuật công nghệ mà quên đi một nhiệm vụ rất quan trọng là cần phải...
Ngày upload: 13-12-2014

Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục đích nghiên cứu của đề tài "Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động" nhằm hiểu được một cách...
Ngày upload: 13-12-2014

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của các hộ nông dân Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc tiến hành thực hiện đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay và xác định nhu cầu vốn vay của...
Ngày upload: 13-12-2014