Đăng nhập   |   Đăng ký

417 bài viết cho "Luận văn"

Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 UMTS" gồm có các chương sau: - CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN DI...
Ngày upload: 18-08-2014

Luận văn: SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA HAI CHẾ PHẨM SINH HỌC PM-6 VÀ ENCHOICE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỦ CAO SU

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khóa luận: “SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA HAI CHẾ PHẨM SINH HỌC PM-6 VÀ ENCHOICE TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỦ CAO SU”...
Ngày upload: 16-08-2014

TĂNG BIỂU HIỆN GENE ALKB1, ALKB2 MÃ HÓA ENZYME N- ALKANE MONOOXYGENASE Ở Rhodococcus opacus B4

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục đích của đề tài "TĂNG BIỂU HIỆN GENE ALKB1, ALKB2 MÃ HÓA ENZYME N- ALKANE MONOOXYGENASE Ở Rhodococcus opacus B4" là tạo chủng R. opacus...
Ngày upload: 15-08-2014

Luận văn: Lập chiến lược cung ứng nhu cầu thịt heo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Lập chiến lược cung ứng nhu cầu thịt heo trên địa bàn thành phố Cần Thơ" được thực...
Ngày upload: 14-08-2014

Luận văn: Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà Giang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục đích nghiên cứu của đề tài "Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền...
Ngày upload: 14-08-2014

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E. coli VÀ Coliforms TRONG NƯỚC UỐNG, NƯỚC CÓ GAS, NƯỚC CÓ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
E. coli và Coliforms là những vi khuẩn phổ biến trong đường tiêu hoá của con người và động vật. Hầu hết chúng tồn tại một cách tự...
Ngày upload: 13-08-2014

KHẢO SÁT TỈ LỆ NHIỄM Staphylococcus aureus VÀ Escherichia coli TRONG THỰC PHẨM TẠI KHU VỰC CHỢ THỊ NGHÈ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của đề tài "KHẢO SÁT TỈ LỆ NHIỄM Staphylococcus aureus VÀ Escherichia coli TRONG THỰC PHẨM TẠI KHU VỰC CHỢ THỊ...
Ngày upload: 13-08-2014

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida)

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn gồm có 4 phần lớn: - PHẦN 1: MỞ ĐẦU; - PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU; - PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG...
Ngày upload: 13-08-2014

Khảo sát quy trình chế biến thanh long nước ép dứa đóng hộp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài luận văn tốt nghiệp với đề tài "Khảo sát quy trình chế biến thanh long nước ép dứa đóng hộp",...
Ngày upload: 13-08-2014

Khảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung của đề tài "Khảo sát quá trình chuyển hóa Nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và...
Ngày upload: 13-08-2014

Khảo sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lượng mùi thơm của một số giống lúa thơm ở ĐBSCL bằng phương pháp SPME – GC

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục đích của đề tài "Khảo sát một vài đặc điểm hóa sinh và phân tích chất lượng mùi...
Ngày upload: 13-08-2014

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell và Bemisia tabaci Gennadius

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài rầy phấn trắng...
Ngày upload: 13-08-2014

XỬ LÝ PHỤ PHẾ PHẨM TỪ TÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn với đề tài XỬ LÝ PHỤ PHẾ PHẨM TỪ TÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH gồm có 5 chương: - Chương I:...
Ngày upload: 13-08-2014

Khảo sát đậm độ và khả năng sinh độc tố của vi khuẩn S. aureus trên môi trường nuôi cấy

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung nghiên cứu của đề tài "Khảo sát đậm độ và khả năng sinh độc tố của vi khuẩn S. aureus trên môi...
Ngày upload: 13-08-2014

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ CẢI TRẮNG MUỐI CHUA

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Luận văn với đề tài "KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ CẢI TRẮNG MUỐI CHUA" được sinh viên Diệp Trần...
Ngày upload: 13-08-2014

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NGỌT

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bánh mì là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó có chứa nhiều protid, chất bột đường và lipid …góp...
Ngày upload: 13-08-2014

Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bánh mì là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó có chứa nhiều protid, chất bột đường và lipid …góp...
Ngày upload: 13-08-2014

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ TRÙN ĐẤT TRONG XỬ LÝ PHỤ PHẨM RAU CẢI

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bánh mì là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó có chứa nhiều protid, chất bột đường và lipid …góp...
Ngày upload: 13-08-2014

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN SƠ CHẾ, XỬ LÝ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÁ TRA PHI LÊ CẤP ĐÔNG TẠI XNCBTSXK CATACO

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bánh mì là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó có chứa nhiều protid, chất bột đường và lipid …góp...
Ngày upload: 13-08-2014

Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix – LSC và Trichoderma lên xử lý phân bò

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bánh mì là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó có chứa nhiều protid, chất bột đường và lipid …góp...
Ngày upload: 13-08-2014