Đăng nhập   |   Đăng ký

417 bài viết cho "Luận văn"

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc nghiên cứu đề tài "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn...
Ngày upload: 21-11-2014

Hoàn thiện tổ chức lao động tại Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tổ chức lao động có tác dụng rất lớn đến hiệu quả SXKD. Để công ty tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị...
Ngày upload: 21-11-2014

Hoàn thiện tổ chức lao động ở công ty Vận Tải Biển Bắc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn với đề tài "Hoàn thiện tổ chức lao động ở công ty Vận Tải Biển Bắc" gồm có 3 chương: - Chương 1: Vai trò của tổ chức lao...
Ngày upload: 21-11-2014

Hoàn thiện công tác tạo động lực cho NLĐ tại CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác tạo động lực cho NLĐ tại CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện" được sinh viên Nguyễn Thị Ngần thực hiện...
Ngày upload: 21-11-2014

Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần VNINCOM

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động thì công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên...
Ngày upload: 21-11-2014

Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực là những nhân tố quan trọng vừa tạo điều kiện, vừa là những thách thức lớn đối với sự...
Ngày upload: 10-11-2014

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải tinh bột khoai mì bằng Lục Bình

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Dùng cây bèo Lục Bình để xử lý nước thải chế biến tinh bột khoai mì; Đánh...
Ngày upload: 02-11-2014

Xử lý nước thải mỹ phẩm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "Xử lý nước thải mỹ phẩm" được thực hiện nhằm mục đích là đánh giá hiệu quả xử lý kỵ khí, hiếu khí...
Ngày upload: 02-11-2014

Xây dựng và nâng cấp các nhà máy xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ trong khuôn khổ xin vốn ODA của Chính phủ Tây Ban Nha

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn với đề tài "Xây dựng và nâng cấp các nhà máy xử lý rác thải thành phân bón...
Ngày upload: 02-11-2014

Xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát là nơi rất phong phú và đa dạng về hệ sinh thái, là nơi tập...
Ngày upload: 02-11-2014

XÁC ĐỊNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Sự nóng lên toàn cầu làm thay đổi chế độ thời tiết dẫn đến sự thay đổi đời sống bình thường của các sinh vật trên trái đất,...
Ngày upload: 02-11-2014

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Với đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 Hà Nội”, luận văn đã trình...
Ngày upload: 01-11-2014

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật (Cometco) là một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Trong những năm qua công ty...
Ngày upload: 28-10-2014

Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vô cùng quan trọng thuộc đầu tư phát triển. Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cũng như...
Ngày upload: 28-10-2014

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tải

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để tạo ra sự cạnh tranh và luôn đứng vững trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải quan...
Ngày upload: 27-10-2014

ROBOT DI ĐỘNG THEO DẤU TƯỜNG

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đề tài "Robot di động theo dấu tường", bài toán Robot di động bám tường được giải quyết bằng một bộ điều khiển hồi tiếp đầy đủ trạng thái...
Ngày upload: 27-10-2014

Nghiên cứu hình thái cấu trúc và đặc tính điện hóa của polyaniline tổng hợp bằng con đường điện hóa

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay loại vật liệu "polyme" ngày càng được sử rộng rãi trong các lĩnh vực của cuộc sống. Vì vậy, việc tổng hợp polyme là điều...
Ngày upload: 25-10-2014

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu: Trên cơ sở điều tra, phân tích số liệu, nghiên cứu xác định được mức sẵn lòng chi trả...
Ngày upload: 19-10-2014

Quản lý chất thải rắn đô thị

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp với đề tài "Quản lý chất thải rắn đô thị" gồm có 5 chương: - Chương 1: Mở đầu. - Chương 2: Nguồn gốc, phân loại...
Ngày upload: 19-10-2014