Đăng nhập   |   Đăng ký

834 bài viết cho "Luận văn"

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong những năm qua các doanh nghiệp nói chung, đối với doanh nghiệp Bưu chính viễn thông nói riêng, công tác tổ chức lao động...
Ngày upload: 12-12-2014

Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong những năm qua các doanh nghiệp nói chung, đối với doanh nghiệp Bưu chính viễn thông nói riêng, công tác tổ chức lao động...
Ngày upload: 12-12-2014

Bộ máy quản trị tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hà Phú An

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các doanh nghiệp muốn phát triển một cách mạnh mẽ, vững chắc thì không thể thiếu được bộ máy quản trị,...
Ngày upload: 12-12-2014

Bộ máy quản trị tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Hà Phú An

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các doanh nghiệp muốn phát triển một cách mạnh mẽ, vững chắc thì không thể thiếu được bộ máy quản trị,...
Ngày upload: 12-12-2014

Sử dụng thuật toán

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn nghiên cứu tổng quan về đặc tính công nghệ khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu (phân cụm, phân lớp..),...
Ngày upload: 27-11-2014

Sử dụng thuật toán

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận văn nghiên cứu tổng quan về đặc tính công nghệ khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu (phân cụm, phân lớp..),...
Ngày upload: 27-11-2014

Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc là một thương hiệu mạnh trên thị trường bánh kẹo miền Bắc,...
Ngày upload: 27-11-2014

Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc là một thương hiệu mạnh trên thị trường bánh kẹo miền Bắc,...
Ngày upload: 27-11-2014

Nghiên cứu công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xếp dỡ Sài Gòn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này giới hạn ở các vấn đề mang tính chất lý luận và các giải pháp ứng dụng cụ thể có thể thực hiện ở...
Ngày upload: 27-11-2014

Nghiên cứu công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Xếp dỡ Sài Gòn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài này giới hạn ở các vấn đề mang tính chất lý luận và các giải pháp ứng dụng cụ thể có thể thực hiện ở...
Ngày upload: 27-11-2014

Một số giải pháp tăng cường QLNN đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay" với mục tiêu nêu...
Ngày upload: 27-11-2014

Một số giải pháp tăng cường QLNN đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài "Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay" với mục tiêu nêu...
Ngày upload: 27-11-2014

Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để doanh nghiệp mình tồn tại và phát triển cùng với nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi nhà quản lý phải biết khai...
Ngày upload: 26-11-2014

Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để doanh nghiệp mình tồn tại và phát triển cùng với nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi nhà quản lý phải biết khai...
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm và vai trò quan trọng của chính sách tiền lương....
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm và vai trò quan trọng của chính sách tiền lương....
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học của Công ty Liên doanh TNHH Hải Hà - KOTOBUKI

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tổ chức lao động khoa học giúp cho doanh nghiệp sử dụng một cách tiết kiệm có hiệu quả và mang lại tính khoa học trong việc sử dụng lao động. Sự...
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học của Công ty Liên doanh TNHH Hải Hà - KOTOBUKI

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tổ chức lao động khoa học giúp cho doanh nghiệp sử dụng một cách tiết kiệm có hiệu quả và mang lại tính khoa học trong việc sử dụng lao động. Sự...
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – ICON4,...
Ngày upload: 26-11-2014

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – ICON4,...
Ngày upload: 26-11-2014