Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "NGUYÊN LÝ MÁY"

KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - NGUYÊN LÝ MÁY

Thể loại: Đề thi
Đại học Quốc gia Tp. HCM Trường Đại học Bách Khoa Khoa Cơ khí KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - NGUYÊN LÝ MÁY Ngày thi: 21 /1 /2011 Thời...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 (2012-2013) - NGUYÊN LÝ MÁY

Thể loại: Đề thi
Đại học Quốc gia Tp. HCM Trường Đại học Bách Khoa Khoa Cơ khí Bộ môn Thiết kế máy ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN NGUYÊN LÝ MÁY...
Ngày upload: 07-03-2014