Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "Nhiệt động lực học"

Giáo trình: Lò hơi

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
Giáo trình LÒ HƠI dành cho sinh viên đại học ngành nhiệt - điện lạnh gồm có 12 chương: CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ LÀM...
Ngày upload: 09-05-2015

Đồ Án Môn Học: Tính toán nhiệt độ thanh cái trong tủ điện

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
Giáo trình LÒ HƠI dành cho sinh viên đại học ngành nhiệt - điện lạnh gồm có 12 chương: CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ LÀM...
Ngày upload: 01-04-2015