Đăng nhập   |   Đăng ký

6 bài viết cho "OSI"

Bài tập môn Quản trị mạng

Thể loại: Quản trị mạng

Bài tập môn Quản trị mạng của trường ĐH Mở Tp.HCM, bao gồm các bài tập quản lý và vận hành hệ thống mạng server-client...

Ngày upload: 23-12-2013

Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính

Thể loại: Quản trị mạng

Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính của trường ĐH Mở TP.HCM, gồm các bài tập về thiết lập địa chỉ IP; cài đặt dịch vụ DNS,...

Ngày upload: 21-12-2013

Bài giảng môn Quản trị Mạng

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Quản trị Mạng của trường ĐH Mở Tp.HCM, cung cấp kiến thức để quản lý và vận hành hệ thống mạng server-client trên hệ...

Ngày upload: 17-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 2 & 3

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 2 & 3, trình bày về mô hình OSI 7 lớp,...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 1

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 1, trình bày khái niệm mạngmáytính,...

Ngày upload: 16-12-2013

Bài giảng môn Nhập môn Mạng máy tính

Thể loại: Quản trị mạng

Slide bài giảng môn Nhập môn Mạng máy tính của trường Đại học Mở Tp.HCM, trình bày cái nhìn tổng quan về mô...

Ngày upload: 16-12-2013