Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "Phân tích thiết kế hệ thống"

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Khách sạn Phú Mỹ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án môn học với đề tài "Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Khách sạn Phú Mỹ" gồm có 4 phần: - Phần 1:...
Ngày upload: 18-05-2015

Phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lý hợp đồng kinh tế và hợp đồng lao động

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lý hợp đồng kinh tế và hợp đồng lao động dưới đây là một yêu cầu thiết thực...
Ngày upload: 16-10-2014

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường Đại Học Thủy Sản

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thư viện trường Đại Học Thủy Sản quản lý khoảng hàng trăm ngàn đầu sách và tạp chí, phục vụ cho sinh viên của trường. Sinh...
Ngày upload: 23-02-2014

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý vé cho một công ty xe khách

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hầu hết các lỉnh vực như: kinh tế, giáo dục, y tế, thương mại …đang trên...
Ngày upload: 17-02-2014