Đăng nhập   |   Đăng ký

936 bài viết cho "Phần mềm"

Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày các bước mà tôi đã thực hiện để tạo hiệu ứng Text tóe nước tuyệt vời trong Photoshop. Trong quá trình thực hành hướng dẫn, bạn sẽ học được...
Ngày upload: 24-08-2011

Hiệu Ứng Photoshop: Nước Chảy trên Bề Mặt Chữ

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày các bước mà tôi đã thực hiện để tạo hiệu ứng Text tóe nước tuyệt vời trong Photoshop. Trong quá trình thực hành hướng dẫn, bạn sẽ học được...
Ngày upload: 24-08-2011

Hiệu Ứng Photoshop: Thành Phố Đen Tối

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ ánh sáng mặt trời, một bức ảnh chụp thông thường thành một hình ảnh ảm đám của thế giới sau sự phá hủy của nhân loại....
Ngày upload: 24-08-2011

Hiệu Ứng Photoshop: Thành Phố Đen Tối

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ ánh sáng mặt trời, một bức ảnh chụp thông thường thành một hình ảnh ảm đám của thế giới sau sự phá hủy của nhân loại....
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng Dẫn Tạo Chiếc Hộp Kỳ Diệu trong Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ ánh sáng mặt trời, một bức ảnh chụp thông thường thành một hình ảnh ảm đám của thế giới sau sự phá hủy của nhân loại....
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng Dẫn Tạo Chiếc Hộp Kỳ Diệu trong Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ ánh sáng mặt trời, một bức ảnh chụp thông thường thành một hình ảnh ảm đám của thế giới sau sự phá hủy của nhân loại....
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng dẫn thiết kế giao diện trang Web 2.0 bằng Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học từng bước, từng bước cách làm thế nào để tạo một layout web tuyệt đẹp và rõ ràng. Bạn sẽ sử dụng một số kỹ thuật từ cơ bản cho đến trung cấp để...
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng dẫn thiết kế giao diện trang Web 2.0 bằng Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học từng bước, từng bước cách làm thế nào để tạo một layout web tuyệt đẹp và rõ ràng. Bạn sẽ sử dụng một số kỹ thuật từ cơ bản cho đến trung cấp để...
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Nhà Kính

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hôm nay, chúng ta sẽ chứng minh làm thế nào để kết hợp một số hình ảnh để tạo ra một Photo Manipulation có cảm hứng từ thiên nhiên. Chúng ta cùng bắt đầu....
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Nhà Kính

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hôm nay, chúng ta sẽ chứng minh làm thế nào để kết hợp một số hình ảnh để tạo ra một Photo Manipulation có cảm hứng từ thiên nhiên. Chúng ta cùng bắt đầu....
Ngày upload: 24-08-2011

Giáo trình SolidWork

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
SolidWorks hỗ trợ cho giao diện người dùng đồ hoạ Microsoft Windows. Giáo trình này giả thiết rằng bạn đã biết sử dụng và có những kĩ năng Windows cơ bản như mở một chương trình,...
Ngày upload: 24-08-2011

Giáo trình SolidWork

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
SolidWorks hỗ trợ cho giao diện người dùng đồ hoạ Microsoft Windows. Giáo trình này giả thiết rằng bạn đã biết sử dụng và có những kĩ năng Windows cơ bản như mở một chương trình,...
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Ánh Sáng

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng ánh sáng có thể truyền đạt chiều sâu và cảm xúc của tác phẩm và kết hợp chặt chẽ với tất cả yếu tố của tác phẩm tạo nên một kết quả hoàn hảo nhất Hiệu ứng ánh sáng có...
Ngày upload: 24-08-2011

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Ánh Sáng

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng ánh sáng có thể truyền đạt chiều sâu và cảm xúc của tác phẩm và kết hợp chặt chẽ với tất cả yếu tố của tác phẩm tạo nên một kết quả hoàn hảo nhất Hiệu ứng ánh sáng có...
Ngày upload: 24-08-2011

Hiệu ứng ảnh bốc cháy trong Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng ánh sáng có thể truyền đạt chiều sâu và cảm xúc của tác phẩm và kết hợp chặt chẽ với tất cả yếu tố của tác phẩm tạo nên một kết quả hoàn hảo nhất Hiệu ứng ánh sáng có...
Ngày upload: 24-08-2011

Hiệu ứng ảnh bốc cháy trong Photoshop

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Hiệu ứng ánh sáng có thể truyền đạt chiều sâu và cảm xúc của tác phẩm và kết hợp chặt chẽ với tất cả yếu tố của tác phẩm tạo nên một kết quả hoàn hảo nhất Hiệu ứng ánh sáng có...
Ngày upload: 24-08-2011