Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "Phong cách lãnh đạo"

Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại tập đoàn Apple

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Steve Jobs được cho là bậc thầy của nghệ thuật quản trị với phong cách lãnh đạo độc đoán của mình. Jobs...
Ngày upload: 17-11-2014

Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại tập đoàn Apple

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Steve Jobs được cho là bậc thầy của nghệ thuật quản trị với phong cách lãnh đạo độc đoán của mình. Jobs...
Ngày upload: 17-11-2014