Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Ra quyết định"

Làm gì để tránh sai lầm khi ra quyết định

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ra quyết định? Đó không là công việc duy nhất của nhà quản trị. Tuy nhiên, quyết định là một nhiệm vụ quản trị cụ thể và...
Ngày upload: 17-12-2014