Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Sai số ngẫu nhiên"

Kinh tế lượng đại cương

Thể loại: Kinh tế học
Tài liệu cung cấp những kiến thức liên quan đến Kinh tế lượng.

1.1.1 Khái niệm
Tiếnganh:econometrics–đo lường kinh tế là môn...
Ngày upload: 19-05-2014