Đăng nhập   |   Đăng ký

34 bài viết cho "Slide bài giảng"

Thuốc lý huyết

Thể loại: Y học cổ truyền
Slide bài giảng: THUỐC LÝ HUYẾT cung cấp cho sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền những kiến thức cơ bản sau: - Cơ sở phân loại,...
Ngày upload: 10-11-2015

Thuốc lý huyết

Thể loại: Y học cổ truyền
Slide bài giảng: THUỐC LÝ HUYẾT cung cấp cho sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền những kiến thức cơ bản sau: - Cơ sở phân loại,...
Ngày upload: 10-11-2015

Thuốc lý khí

Thể loại: Y học cổ truyền
Slide bài giảng: THUỐC LÝ KHÍ cung cấp cho sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền những kiến thức sau: - Cơ sở phân loại,...
Ngày upload: 10-11-2015

Thuốc lý khí

Thể loại: Y học cổ truyền
Slide bài giảng: THUỐC LÝ KHÍ cung cấp cho sinh viên ngành Bác sĩ Y học cổ truyền những kiến thức sau: - Cơ sở phân loại,...
Ngày upload: 10-11-2015

Liên quan giữa dạng bào chế và tác dụng thuốc

Thể loại: Y học cổ truyền
Slide bài giảng: LIÊN QUAN GIỮA DẠNG BÀO CHẾ VÀ TÁC DỤNG THUỐC trình bày: - Ảnh hưởng của các dạng bào chế đến sự...
Ngày upload: 09-11-2015

Liên quan giữa dạng bào chế và tác dụng thuốc

Thể loại: Y học cổ truyền
Slide bài giảng: LIÊN QUAN GIỮA DẠNG BÀO CHẾ VÀ TÁC DỤNG THUỐC trình bày: - Ảnh hưởng của các dạng bào chế đến sự...
Ngày upload: 09-11-2015

Sinh học đại cương (ĐHNN)

Thể loại: Công nghệ sinh học
Slide bài giảng: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG của TS.Đồng Huy Giới (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học...
Ngày upload: 06-11-2015

Sinh học đại cương (ĐHNN)

Thể loại: Công nghệ sinh học
Slide bài giảng: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG của TS.Đồng Huy Giới (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học...
Ngày upload: 06-11-2015

Slide: Kỹ thuật lập trình

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Slide bài giảng KỸ THUẬT LẬP TRÌNH trang bị cho sinh viên những kiến thức về: lập trình trên một ngôn ngữ C; những khái niệm căn bản:...
Ngày upload: 06-11-2015

Slide: Kỹ thuật lập trình

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Slide bài giảng KỸ THUẬT LẬP TRÌNH trang bị cho sinh viên những kiến thức về: lập trình trên một ngôn ngữ C; những khái niệm căn bản:...
Ngày upload: 06-11-2015

Kinh tế học đại cương

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng: KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) gồm có chương: - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương. - Chương...
Ngày upload: 06-11-2015

Kinh tế học đại cương

Thể loại: Kinh tế học
Slide bài giảng: KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) gồm có chương: - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương. - Chương...
Ngày upload: 06-11-2015

Marketing ngân hàng

Thể loại: Lý thuyết Marketing
Slide bài giảng: MARKETING NGÂN HÀNG của ThS. Thái Thị Kim Oanh, ĐH Kinh Tế Quốc Dân,
bao gồm Tổng quan về marketing ngân...
Ngày upload: 05-11-2015

Marketing ngân hàng

Thể loại: Lý thuyết Marketing
Slide bài giảng: MARKETING NGÂN HÀNG của ThS. Thái Thị Kim Oanh, ĐH Kinh Tế Quốc Dân,
bao gồm Tổng quan về marketing ngân...
Ngày upload: 05-11-2015

Cơ học đất

Thể loại: Cơ học
Slide bài giảng: CƠ HỌC ĐẤT gồm có 7 chương: - Chương 1: Bản chất vật lý của môi trường đất. - Chương 2: Những quy luật cơ bản trong cơ học đất. -...
Ngày upload: 05-11-2015

Cơ học đất

Thể loại: Cơ học
Slide bài giảng: CƠ HỌC ĐẤT gồm có 7 chương: - Chương 1: Bản chất vật lý của môi trường đất. - Chương 2: Những quy luật cơ bản trong cơ học đất. -...
Ngày upload: 05-11-2015

Cơ học lý thuyết

Thể loại: Cơ học
Slide bài giảng: CƠ HỌC LÝ THUYẾT của tác giả Nguyễn Duy Khương (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) gồm có 2 phần: - Phần 1: Tĩnh học. Phần...
Ngày upload: 05-11-2015

Cơ học lý thuyết

Thể loại: Cơ học
Slide bài giảng: CƠ HỌC LÝ THUYẾT của tác giả Nguyễn Duy Khương (Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM) gồm có 2 phần: - Phần 1: Tĩnh học. Phần...
Ngày upload: 05-11-2015

Công nghệ phần mềm

Thể loại: Kiểm thử phần mềm
Slide bài giảng: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM của tác giả Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) trang bị cho người học những kiến...
Ngày upload: 05-11-2015

Công nghệ phần mềm

Thể loại: Kiểm thử phần mềm
Slide bài giảng: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM của tác giả Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) trang bị cho người học những kiến...
Ngày upload: 05-11-2015