Đăng nhập   |   Đăng ký

11 bài viết cho "Tài chính"

Thị trường chứng khoán (Slide)

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Slide bài giảng THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN của giảng viên Nguyễn Thu Hằng gồm có 5 chương:
Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán.
Ngày upload: 03-05-2015

Đề thi Tài chính doanh nghiệp - Đề 1 (Bậc Cao đẳng KT 2014)

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Tài liệu Đề thi Tài chính doanh nghiệp - Đề 1 (Bậc Cao đẳng KT 2014) Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên Đề thi môn Tài...
Ngày upload: 17-01-2015

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp 2 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp 2 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài trong...
Ngày upload: 02-08-2014

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ đại cương

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
môn học tài chính-tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: "tài...
Ngày upload: 02-06-2014

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế vĩ mô - Đại học Tài chính Marketing năm 2013

Thể loại: Đề thi
môn học tài chính-tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: "tài...
Ngày upload: 23-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính trường Đại học Tài chính Marketingnăm 2013

Thể loại: Đề thi
môn học tài chính-tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: "tài...
Ngày upload: 23-05-2014

financial statement analysis.TENTH EDITION / K. R. SUBRAMANYAM University of Southern California JOHN J. WILD University of Wisconsin at Madison

Thể loại: Quản trị chiến lược
This book’s organization accommodates different teaching styles. While the book is comprehensive, its layout allows instructors to choose topics and depth of coverage as desired....
Ngày upload: 22-05-2014

Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Tài liệu này cung cấp cho sinh viên các dạng câu hỏi, bài tập về tài chính doanh nghiệp. Từ đó giúp cho sinh...
Ngày upload: 12-04-2014

Giáo trình ôn Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Giáo trình cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xác định giá trị thời...
Ngày upload: 10-04-2014

Bài tập lý thuyết tài chính - tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Giáo trình cung cấp những kiến thức lí luận cơ bản về các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xác định giá trị thời...
Ngày upload: 24-01-2014

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - NEU và HVNH

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - NEU (rất nhiều câu hỏi trong đề thi kết thúc môn của NEU và HVNH đều...

Ngày upload: 05-12-2013