Đăng nhập   |   Đăng ký

20 bài viết cho "Tài chính doanh nghiệp"

Rủi ro lãi suất và một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất tại ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long- chi nhánh An Giang

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Để phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro lãi suất và sự tác động của rủi ro...
Ngày upload: 16-05-2015

Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp 3 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Đề thi môn Tài chính doanh nghiệp 3 năm 2013-2014 - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài trong...
Ngày upload: 02-08-2014

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
I. Khái niệm và vai trò của tài chính doanhnghiệp II. Nguồn tài trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp III. Quản lý...
Ngày upload: 28-12-2013

Sách Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp

Sách Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp Chi tiết: - Tóm tắt kiến thức cơ bản. - Bài tập với gợi ý hướng dẫn cụ thể và...

Ngày upload: 17-12-2013

Bài tập tài chính doanh nghiệp có lời giải

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp

Gồm nhiều bài tập về tài chính doanh nghiệp, thu tiền thuế lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Có lời giải rõ...

Ngày upload: 17-12-2013

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp

Gồm nhiều bài tập về tài chính doanh nghiệp, thu tiền thuế lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Có lời giải rõ...

Ngày upload: 12-12-2013

422 câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh doanh nghịêp

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi: Các nhà quản lý của chính công ty Các cổ đông Hội đồng...

Ngày upload: 05-12-2013

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 04-12-2013

Rửa tiền và chống rửa tiền

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 03-12-2013

đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 27-11-2013

đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 27-11-2013

đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 27-11-2013

đề cương môn Tài Chính Doanh Nghiệp ( tham khảo)

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 27-11-2013

Đề thi môn tài chính doanh nghiệp (tham khảo)

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giưói, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các...
Ngày upload: 27-11-2013

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 5

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
MỤC TIÊU CHƯƠNG HỌC Hiểu được thế nào là dự toán nhu cầu vốn kinh doanh. Biết sử dụng một số phương pháp để dự toán nhu cầu vốn kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ...
Ngày upload: 27-11-2013

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 4

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
MỤC TIÊU CHƯƠNG HỌC Hiểu được thế nào là dự toán nhu cầu vốn kinh doanh. Biết sử dụng một số phương pháp để dự toán nhu cầu vốn kinh doanh cho một doanh nghiệp cụ...
Ngày upload: 27-11-2013

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 3

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG III : CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC TIÊU KIẾN THỨC CHƯƠNG III  Biết phân loại các dự án đầu tư, xác định được mối quan hệ của các dự án. ...
Ngày upload: 27-11-2013

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 2

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
 Mục tiêu kiến thức Hiểu được thế nào là lãi đơn, lãi kép và cách tính lãi trong từng trường hợp. Biết cách tính giá trị tương lai của một lượng tiền và một chuỗi...
Ngày upload: 27-11-2013

Slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp Chương 1

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Mục tiêu kiến thức của môn học -  Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp. -  Biết cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời...
Ngày upload: 27-11-2013

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Mục tiêu kiến thức của môn học -  Hiểu được khái quát những vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp. -  Biết cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời...
Ngày upload: 27-11-2013