Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "Tài chính tiền tệ"

Bài Giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ

Thể loại: Kế toán tài chính
Tham khảo Slide bài giảng "Lý thuyết Tài chính tiền tệ".Mục tiêu của bài giảng: Trang bị lý luận về các phạm trù, nội...
Ngày upload: 04-03-2014

Bộ đề thi tài chính tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Bộ đề thi tài chính tiền tệ - bộ đề gồm 67 trang tổng hợp các đề, các kiến thức quan trọng của bộ môn Tài chính tiền...

Ngày upload: 07-12-2013

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - NEU và HVNH

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - NEU (rất nhiều câu hỏi trong đề thi kết thúc môn của NEU và HVNH đều...

Ngày upload: 05-12-2013

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1 - Ths Phan Anh Tuấn

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Ths Phan Anh Tuấn (full) 

Chương 1: Đại cương về Tài chính Tiền...

Ngày upload: 05-12-2013