Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "Tài liệu họng - thanh quản"

Tài liệu Họng - Thanh Quản

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Cấu tạo của họng: họng là một ống cơ và màng ở trước cột sống cổ. Đi từ mỏm nền tới đốt sống cổ...
Ngày upload: 09-12-2014